ഓളം 5

പഠനവും വിലയിരുത്തലും -അനുഭവങ്ങളിലൂടെ
സംവാദം ആരംഭിക്കുന്നു 
ബിന്ദു ടീച്ചര്‍ 
എ എല്‍ പി എസ് . എളേരിതട്ടുമ്മല്‍
രണ്ടാം ക്ലാസ് .ഒരുമിച്ചു നിന്നാല്‍ എന്ന പാഠം. കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം .ആദ്യം എല്ലാവരും ഒറ്റക്കിരുന്ന് എഴുതി.പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് . ബിന്‍സിയും രിന്റുവും മനുരാജും ഹരിപ്രിയയും ആയിരുന്നു ഗ്രൂപ്പില്‍. എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പില്‍ അവരവര്‍ എഴുതിയത് അവതരിപ്പിച്ചു. മനുരാജിനുസംസാരത്തില്‍ അല്‍പ്പം പ്രശ്നമുണ്ട്. എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും പറയാന്‍ കഴിയില്ല . എഴുത്തിലും പിന്നോക്കമാണ്. എങ്കിലും ഗ്രൂപ്പില്‍ അവന്റെ ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു .ക്ലാസ്സില്‍ ടീച്ചറുടെ സഹായത്തോടെ ഉണ്ടാക്കിയ സൂചകങ്ങളുടെ വെച്ച് അവര്‍ ചര്‍ച്ച തുടങ്ങി. ആരുടെതാണ് മെച്ചപ്പെട്ടത്.എന്തുകൊണ്ട്...? ഈറ്റവും മികച്ചതിലും ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഇല്ല .അവര്‍ കണ്ടെത്തി. ഗ്രൂപ്പില്‍ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ നിചപ്പെടുത്തി. ആരെഴുതും..?   ഹരിപ്രിയ ....
മറ്റു മൂന്നുപേരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. റിന്ടു എഴുതട്ടെ.എന്റെ ഇടപെടല്‍ (ശരിയാണോ എന്ന് അറിയില്ല) എഴുത്തില്‍ അല്പം പിറകിലാണ് റിന്ടു. ഗ്രൂപ്പ് സമ്മതിച്ചു. നിച്ശയിച്ച പ്രകാരം മുട്ടുള്ളവര്‍ പറയുന്നത് അവള്‍ എഴുതി.തെറ്റു വരുമ്പോള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ ഇടപെട്ടു.തെറ്റുവോ... മനുപ്രിയയും ബിന്‍സിയും ഇടക്കിടെ എന്നെ നോക്കി .ഒടുവില്‍ നല്ല കുറിപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ഉണ്ടായി
ചിട്ടയായ ഗ്രൂപ്പ്  പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ പിന്നോക്കകാരെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കാന്‍ കഴിയും .തര്‍ക്കമില്ല.പരസ്പര വിലയിരുത്തല്‍ പഠന മുന്നേറ്റത്തിനു സഹായകമാണ്.

Comments

  1. വിലയിരുത്തല്‍ സംവാദം നന്നായി. ഗ്രൂപ്പില്‍ ഇടപെട്ട ബിന്ദു ടീച്ചര്‍ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് തരണം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓരോ കുട്ടിക്കും പരിഗണന നല്‍കല്‍.‍. ഓരോ കുട്ടിയേയും മികവിലെക്കുയര്ത്തല്‍
    .കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ഒരിക്കല്‍ ട്രൈ ഔട്ടിനു പോയപ്പോള്‍ ഒരു രീതി ചെയ്തു നോക്കി. ഗ്രൂപ്പില്‍ എല്ലാവര്ക്കും കളര്‍ സ്കെച് പേന കൊടുത്തു.ഓരോരുത്തരും ഓരോ വാക്യം വീതം എഴുതണം.ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോള്‍ തെറ്റ് വരുന്നോരെ മറ്റുള്ളവര്‍ തിരുത്തും.ആദിത്യന്‍ എന്ന കുട്ടിയെ ആദ്യം എഴുതാന്‍ പോലും ഗ്രൂപ്പുകാര്‍ സമ്മതിച്ചില്ല.ചാര്‍ട്ട് കൊളം ആകും. അതാണ്‌ പേടി.പിന്നീട് തിരുത്തി സഹായിച്ചു അവര്‍ ഒരു ചാര്‍ടിലെ ഉല്പന്നം പോലെ ഒറ്റ മനസ്സുള്ളവരായ്.മുന്നോട്ടു കുതിച്ചു. പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പ്രത്യേക പരിഗണന ഗ്രൂപ്പില്‍ തുല്യാവസരം നല്‍കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ്.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog