വിദ്യാലയവികസന പദ്ധതി അവതരണം


ചിറ്റാരിക്കാല്‍ ഉപജില്ല തല വിദ്യാലയവികസന പദ്ധതി അവതരണം ജി എൽ പി എസ്  കുന്നുംകൈ യിൽ വെച്ച് നടന്നു.ബി പി ഒ സണ്ണി പി കെ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. തയ്യേനി ഗവ. യു പി  സ്കൂളിന്റെ    വിദ്യാലയവികസന പദ്ധതി പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ  എൽദോ പി വൈ, മുരളീധരൻ മാഷ്‌ എന്നിവർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു.
Comments

Popular posts from this blog

ലോക വികലാംഗ ദിനാചരണം