ഹായ്...

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ
അല്‍പകാലത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷം വീണ്ടും അക്കാദമിക ചര്‍ച്ചകളില്‍ കുഞ്ഞോളങ്ങള്‍ സജീവമാകുന്നു .
ഇടക്കിടെ  ചര്‍ച്ചകളില്‍ കൂട്ടുകൂടുമല്ലോ ..
    സ്നേഹത്തോടെ
ബി.ആര്‍.സി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ 


Comments

Popular posts from this blog