ചിറ്റാരിക്കാല്‍ ഉപജില്ല തല ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം

ചിറ്റാരിക്കാല്‍ ഉപജില്ല തല ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം ജി എല്‍ പി എസ് കുന്നുംകൈയില്‍ ആരംഭിച്ചു. എ ഇ ഒ . ശ്രീമതി ഹെലന്‍ എച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബി പി ഒ സണ്ണി പി കെ നേതൃത്വം നല്‍കി
Comments

Popular posts from this blog